Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

899,000VNĐ7,600VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

899,000VNĐ7,600VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

990,000VNĐ6,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

990,000VNĐ6,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

880,000VNĐ6,700VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

880,000VNĐ6,700VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

760,000VNĐ3,200VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

760,000VNĐ3,200VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

450,000VNĐ2,800VNĐ/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

450,000VNĐ2,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước