Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

450,000VNĐ2,800VNĐ/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

450,000VNĐ2,800VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

11,500VNĐ/mo

Family home

S Crandon Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

11,500VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

250,000VNĐ2,300VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

250,000VNĐ2,300VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

12,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

12,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

990,000VNĐ31,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

990,000VNĐ31,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

25,000VNĐ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

25,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

550,000VNĐ2,300VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

550,000VNĐ2,300VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

670,000VNĐ6,500VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

670,000VNĐ6,500VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

16,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

16,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước