Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,500VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

2,500VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

1,900VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

1,900VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

899,000VNĐ7,600VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

899,000VNĐ7,600VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

2,200VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

2,200VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

1,900VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

1,900VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

990,000VNĐ6,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

990,000VNĐ6,000VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

880,000VNĐ6,700VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

880,000VNĐ6,700VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

3 năm trước

13,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

13,000VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước