Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

459,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

459,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

890,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

890,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

758,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

758,000VNĐ3,690VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

3,550,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

3,550,000VNĐ2,560VNĐ/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Kho, Nhà Xưởng

3 năm trước

3,500VNĐ/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước

3,500VNĐ/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Căn hộ chung cư

3 năm trước